redakcja

Zakłócanie miru domowego

Dom to miejsce, które ma służyć do wypoczynku i w którym chcemy czuć się dobrze i bezpiecznie. Czasem jednak dochodzi do naruszenia naszych praw i wolności z tym związanych. Czym jest zatem zakłócanie miru domowego i czy da się coś z tym zrobić?

Na czym polega zakłócanie miru domowego?

Najprościej mówiąc, chodzi o sytuacje, gdy niechciany gość wchodzi do naszego mieszkania mimo braku pozwolenia z naszej strony lub gdy ktoś już w naszym lokalu przebywa i mimo próśb, nie kwapi się do wyjścia. Może to być natrętny sąsiad, przedstawiciel handlowy, nagabywacz lub jakakolwiek inna osoba, której nie życzymy sobie w naszej przestrzeni domowej. W takiej sytuacji ważne jest jasne sformułowanie żądania opuszczenia terenu przez intruza. Oczywistą formą wejścia na cudzy teren jest wtargnięcie z użyciem siły, np. poprzez włamanie się, wejście przez otwarte okno.

Jeśli po wyraźnej prośbie o wyjście, dana osoba nie dostosuje się, popełnia przestępstwo naruszenia miru domowego i narusza nasze prawo do wolności i prywatności człowieka. Zakłócenie miru domowego w bloku, w mieszkaniu lub na jakimkolwiek innym ogrodzonym terenie należy zgłosić na policję, która wszczyna dochodzenie.

zaklocanie-miru-domowego-2

Naruszenie miru domowego a osoba uprawniona

Prawo do ochrony miru domowego nie tyczy się prawa własności, a osobą uprawnioną do wyrażenia sprzeciwu lub zgody może być zarówno właściciel jak i najemna, strażnik zakładowy, czy sprzedawca w sklepie. W związku z tym może zdarzyć się sytuacja, że właściciel lokalu może naruszyć mir domowy lokatora, któremu wynajmuje dane mieszkanie (w momencie gdy mimo próśb nie chce z niego wyjść). Co ciekawe, właściciel mieszkania zakłóca mir domowy najemcy, nawet w sytuacji, gdy nie płaci on czynszu. Aby nie dokonać przestępstwa, posiadacz domu potrzebuje wyroku eksmisyjnego. W innym przypadku jest to zakłócanie miru domowego lokatora.

Kto może wejść do naszego domu bez naszego pozwolenia?

Warto powiedzieć jeszcze o jednym wyjątku. Przedstawiciele służb prawa mogą wejść do lokalu bez zgody właściciela w pewnych okolicznościach. Nie naruszają miru domowego:

  • komornik wykonujący czynności egzekucyjne,
  • policja dokonująca rewizji,
  • straż miejska (jeśli to niezbędne podczas realizacji ich obowiązków).

Naruszenie miru domowego, a podstawa prawna

Art. 193 Kodeksu karnego definiuje zakłócenie miru domowego jako wdarcie się do cudzego lokalu lub ogrodzenia terenu albo nieopuszczenie takiego miejsca mimo żądań osoby uprawnionej do tego miejsca. Lokalem może być zarówno dom, mieszkanie, działka, pole, garaż, zarówno prywatne jak i lokal należący do instytucji publicznej. Za dopuszczenie się tego występku grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub nawet pozbawienie wolności do roku. Trzeba dodać, że jednak najczęściej sprawca musi zapłacić karę pieniężną za swój czyn. Kolejną karą może być fakt, że jest notowany w rejestrach karnych, co może mu utrudnić życie, np. nie będzie mógł pracować w policji.

Zakłócanie miru domowego a hałas

Kto z nas nie był nigdy poirytowany hałasującymi sąsiadami zarówno w dzień jak i w nocy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Trzeba jednak podkreślić, że całodobowe wiercenie, puszczanie głośnej muzyki lub inny uciążliwy hałas nie są naruszeniem miru domowego. Natomiast bez obaw, tego typu uciążliwe sytuacje, które zakłócają nasz spokój podlegają przepisom znajdującym się w Kodeksie wykroczeń (art. 51 kw).

Zakłócanie miru domowego a dzieci

zaklocanie-miru-domowego-halas-dzieci

Jak zostało powiedziane powyżej, zakłócanie miru domowego przez dzieci odnosi się do sytuacji, gdy nie chcą one opuścić naszego lokum. W przypadku gdy zakłócają one nasz spokój przez hałaśliwe zachowanie, ma zastosowanie art. 51 Kodeksu wykroczeń. Egzekwowanie ciszy nie jest jednak takie proste, ponieważ policja nie zajmuje się hałasem wynikającym z codziennym życiem, np. tupanie dzieci, głośne zabawy. 

Natomiast w momencie, gdy dziecko nadmiernie hałasuje, np. krzyczy, można wtedy złożyć skargę (na podstawie art. 51 kw lub art.144 kc). W innych przypadkach, gdy maluchy wydają odgłosy związane z ich normalnym zachowaniem, można ewentualnie interweniować, gdy zakłócają ciszę nocną (od godz. 22 – 6 rano).

Zakłócanie spokoju przez sąsiadów

Sąsiedzi zakłócają nasze prawo do ochrony miru domowego, gdy przebywają na terenie naszego mieszkania i nie chcą go opuścić. W przypadku wywołanego przez nich hałasu, rzecz ma się podobnie jak przedstawione powyżej i odwołuje się do zakłócanie spokoju (podstawa prawna – art. 51 kw). Zakłócanie miru domowego nie ma tu jednak miejsca ze względu na brak obecności niechcianej osoby w obcym mieszkaniu.

Natomiast trzeba dodać, że jeśli słychać krzyki związane z przemocą domową, jak najbardziej powinno się zadzwonić na policję w celu interwencji. Ponadto, gdy głośni lokatorzy w naszym bloku szczególnie mocno zakłócają nasz spokój, warto zajrzeć do regulaminu wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Powołując się na znajdujący się tam zapis, można zgłosić się do zarządcy.

follow:

Get the freshest Chobani news

follow: